تک لایه سیل القایی پت
تک لایه سیل القایی پت

سیل القایی پت

سیل القایی پت PET (واشر سیل پت) برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد.

اطلاعات بیشتر
تک لایه سیل القایی پلی اتیلن
تک لایه سیل القایی پلی اتیلن

سیل القایی پلی اتیلن

سیل القایی پلی اتیلنPE (واشر سیل پلی اتیلن) برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد.

اطلاعات بیشتر
تک لایه سیل القایی PP
تک لایه سیل القایی PP

سیل القایی پلی پروپیلن

سیل القایی پلی پروپیلن PP(واشر سیل پلی پروپیلن) برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد.

اطلاعات بیشتر
سیل القایی شیشه تک لایه
سیل القایی شیشه تک لایه

سیل القایی شیشه

سیل القایی شیشه(واشر سیل شیشه) برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد.

اطلاعات بیشتر
تک لایه سیل القایی PVC
تک لایه سیل القایی PVC

سیل القایی پی وی سی

سیل القایی پی وی سی PVC (واشر سیل پی وی سی) برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد.

اطلاعات بیشتر