پشت فوم سیل القایی پت
پشت فوم سیل القایی پت

فوم سیل پت

فوم سیل پت یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت فومی پت برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پت (PET) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را فوم سیل یا سیل القایی فوم دار پت (فوم سیل پت) نیز می نامند

اطلاعات بیشتر
پشت فوم سیل القایی پلی اتیلن
پشت فوم سیل القایی پلی اتیلن

فوم سیل پلی اتیلن

فوم سیل پلی اتیلن یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت فومی پلی اتیلن برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف پلی اتیلن (PE) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را فوم سیل یا سیل القایی فوم دار پلی اتیلن (فوم سیل پلی اتیلن) نیز می نامند

اطلاعات بیشتر
سیل القایی شیشه پشت مقوا
سیل القایی شیشه پشت مقوا

فوم سیل شیشه

فوم سیل شیشه یا در واقع همان واشر سيل القایی پشت فومی شیشه برای درزبندی (پلمپ) انواع ظروف شیشه (PE) شامل انواع قوطی، بطری، جار و گالن استفاده می گردد. این نوع واشر سیل القایی را فوم سیل یا سیل القایی فوم دار شیشه (فوم سیل شیشه) نیز می نامند.

اطلاعات بیشتر
فوم سیل