تک لایه سیل القایی PVC
تک لایه سیل القایی PVC

سیل القایی پی وی سی تک لایه

واشر سيل القايي تک لایه پی وی سی (آلومینیوم سیل تک لایه PVC) مخصوص درزبندی انواع ظروف از جنس پی وی سی (PVC) بصورت چاپدار و یا بدون چاپ جهت آب بند نمودن ظروف محصولات غذایی، دارویی، ارایشی بهداشتی و نیز محصولات صنعتی بکار می رود.

اطلاعات بیشتر

سیل القایی پی وی سی پشت مقوا

واشر سيل القایی مقوادار پی وی سی (دو لایه پشت مقوایی پی وی سی PVC) بمنظور درزبندی انواع ظروف از جنس پی وی سی (PVC) بصورت چاپدار و یا بدون چاپ جهت آب بند نمودن ظروف محصولات غذایی، دارویی، ارایشی بهداشتی و نیز محصولات صنعتی بکار می رود .به این نوع واشرسیل مقوا سیل نیز گفته می شود که بصورت جدا شونده و جدا نشونده در بازار یافت می گردد.

اطلاعات بیشتر
پشت فوم سیل القایی PVC
پشت فوم سیل القایی PVC

سیل القایی پی وی سی پشت فوم

سی PVC واشر آلومینوم سيل القایی فوم دار پی وی سی (دو لایه پشت فومی پی وی سی PVC) بمنظور درزبندی انواع ظروف از جنس پی وی سی (PVC) بصورت چاپدار و یا بدون چاپ جهت آب بند نمودن ظروف محصولات غذایی، دارویی، ارایشی بهداشتی و نیز محصولات صنعتی استفده می شود. این نوع واشرسیل فوم سیل نیز گفته می شود که بصورت جدا شونده و جدا نشونده در بازار یافت می گردد.

اطلاعات بیشتر

 

سیل القایی پی وی سی