تک لایه سیل القایی پت
تک لایه سیل القایی پت

سیل القایی تک لایه پت PET

واشر سيل القايي تک لایه پت (آلومینیوم سیل تک لایه PET) مخصوص درزبندی انواع ظروف پت (PET) بصورت چاپدار و یا بدون چاپ جهت آب بند نمودن ظروف محصولات غذایی، دارویی، ارایشی بهداشتی و نیز محصولات صنعتی بکار می رود.

اطلاعات بیشتر
پشت مقوا سیل القایی پت
پشت مقوا سیل القایی پت

سیل القایی مقوادار پت PET

واشر سيل القایی مقوادار پت (دو لایه پشت مقوایی پت PET) بمنظور درزبندی انواع ظروف پت (PET) بصورت چاپدار و یا بدون چاپ جهت آب بند نمودن ظروف محصولات غذایی، دارویی، ارایشی بهداشتی و نیز محصولات صنعتی بکار می رود .به این نوع واشرسیل مقوا سیل نیز گفته می شود که بصورت جدا شونده و جدا نشونده در بازار یافت می گردد.

اطلاعات بیشتر
پشت فوم سیل القایی پت
پشت فوم سیل القایی پت

سیل القایی فومدار پت PET

واشر آلومینوم سيل القایی فوم دار پت (دو لایه پشت فومی پت PET) بمنظور درزبندی انواع ظروف پت (PET) بصورت چاپدار و یا بدون چاپ جهت آب بند نمودن ظروف محصولات غذایی، دارویی، ارایشی بهداشتی و نیز محصولات صنعتی استفده می شود. این نوع واشرسیل فوم سیل نیز گفته می شود که بصورت جدا شونده و جدا نشونده در بازار یافت می گردد.

اطلاعات بیشتر
سیل القایی پت